Casa-

  • 2022-01-02Data de coleta
  • 2022-02-15Atualizada
Casa-
  • Endereço do website:www.fierisot.com
  • IP do servidor:96.127.186.50
  • Descrição do Site:

nome do domínio:www.fierisot.comAvaliação

cerca de 5000~500000

nome do domínio:www.fierisot.comfluxo

510

nome do domínio:www.fierisot.comBom ou mal

No caso de Ji Zeji. Feroz é Feroz Feroz

local na rede Internet:Casa-Pesos

3

local na rede Internet:Casa-IP

96.127.186.50

local na rede Internet:Casa-contente

FIERI8211;LAJMENGAFIERI varmi_version='8.26.0'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; varMonsterInsightsDefaultLocations={"pe_location":"http:\/\/\/"}; if(typeofMonsterInsightsPrivacyGuardFilter==='function'){ varMonsterInsightsLocations=(typeofMonsterInsightsExcludeQuery==='object')?MonsterInsightsPrivacyGuardFilter(MonsterInsightsExcludeQuery):MonsterInsightsPrivacyGuardFilter(MonsterInsightsDefaultLocations); }else{ varMonsterInsightsLocations=(typeofMonsterInsightsExcludeQuery==='object')?MonsterInsightsExcludeQuery:MonsterInsightsDefaultLocations; } vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-0NPXSP912N', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disabletrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;index.wrapper{background-color:ffffff;}body.site-titlea,body.site-description{color:#fff;}.site-branding-text.site-titlea{font-size:px;}@mediaonlyscreenand(max-width:640px){.site-branding-text.site-titlea{font-size:40px;}}@mediaonlyscreenand(max-width:375px){.site-branding-text.site-titlea{font-size:32px;}}body.custom-background{background-color:#ffffff;} SkiptocontentFIERILAJMENGAFIERILajmeKulturëEkonomiaPersonazhPolitikaShendetShowBizzSocialeNjoftimeTurizëmTopTsramaftohjealergjizgjedhjetshqiperiabelerimotineshqiperiLatestPostShënoigolinekatërtnëderbi,Omeri:Apoloniakagrupkompakt,kjonabënedhemëtëfortënë“playoff”PirroDhima:NëGreqimebullizojnësishqiptarngamëngjesinëdarkë,porunës’jamndjerëndonjëherëshqiptarMoriftesëporrefuzoitëbëhetpjesëe“BBV”,RovenaDilozbulonarsyen:NukdotashisjaemrinNga1MajindryshonçmimiienergjisëpërfurratebukësNëname“qira”/Mjeku:Çdoçiftkatëdrejtëtëketëfëmijë,parësishtformësqëzgjedhinSportShënoigolinekatërtnëderbi,Omeri:Apoloniakagrupkompakt,kjonabënedhemëtëfortënë“playoff”LajmePirroDhima:NëGreqimebullizojnësishqiptarngamëngjesinëdarkë,porunës’jamndjerëndonjëherëshqiptarShowBizzMoriftesëporrefuzoitëbëhetpjesëe“BBV”,RovenaDilozbulonarsyen:NukdotashisjaemrinLajmeNga1MajindryshonçmimiienergjisëpërfurratebukësLajmeNëname“qira”/Mjeku:Çdoçiftkatëdrejtëtëketëfëmijë,parësishtformësqëzgjedhinLatestPopularTrendingSportShënoigolinekatërtnëderbi,OCasa-meri:Apoloniakagrupkompakt,kjonabënedhemëtëfortënë“playoff”LajmePirroDhima:NëGreqimebullizojnësishqiptarngamëngjesinëdarkë,porunës’jamndjerëndonjëherëshqiptarShowBizzMoriftesëporrefuzoitëbëhetpjesëe“BBV”,RovenaDilozbulonarsyen:NukdotashisjaemrinLajmeNga1MajindryshonçmimiienergjisëpërfurratebukësLajmeHelloworld!SportShënoigolinekatërtnëderbi,Omeri:Apoloniakagrupkompakt,kjonabënedhemëtëfortënë“playoff”LajmeRritjeeturistëvetëhuaj,kryesojnëgjermanëtdheitalianëtLajmeAksidentitrjiknëGreqi,identifikohen5shqiptarët.Mesviktimenjë16-vjeçardhe19-vjeçarSportShënoigolinekatërtnëderbi,Omeri:Apoloniakagrupkompakt,kjonabënedhemëtëfortënë“playoff”LajmePirroDhima:NëGreqimebullizojnësishqiptarngamëngjesinëdarkë,porunës’jamndjerëndonjëherëshqiptarShowBizzMoriftesëporrefuzoitëbëhetpjesëe“BBV”,RovenaDilozbulonarsyen:NukdotashisjaemrinLajmeNga1MajindryshonçmimiienergjisëpërfurratebukësSportShënoigolinekatërtnëderbi,Omeri:Apoloniakagrupkompakt,kjonabënedhemëtëfortënë“playoff”StefanoOmeriishtenjëngaautorëtegoletëApolonisëdhepassuksesitnëderbipër“PanoramaSport”ushpreh:…LajmePirroDhima:NëGreqimebullizojnësishqiptarngamëngjesinëdarkë,porunës’jamndjerëndonjëherëshqiptarNënjëintervistënëtelevizoningrekOpen,PirroDhimatregoiseështëbullizuarshpesh,madjeendevazhdojnësharjetdhefyerjet…ShowBizzMoriftesëporrefuzoitëbëhetpjesëe“BBV”,RovenaDilozbulonarsyen:NukdotashisjaemrinKëngëtarjaenjohurshqiptareRovenaDilomëngjesinesotëmkaqenëeftuarnëemisionin“AldoMorningShow”,kuështë…LajmeNga1Majindryshonçmimiienergjisëpërfurratebukës70%efurretëbukësnga1Majidotëpuajnë9.5Lekë/kWh.DeklarataubëngaAdministratoriiFurnizuesit…LajmeNëname“qira”/Mjeku:Çdoçiftkatëdrejtëtëketëfëmijë,parësishtformësqëzgjedhinProjektligjipërlejiminenënemeqira,qëiumundësonfëmijëgremeproblem,kasjellereimeteparanë…LajmeTrendiiriifestimevetëditëlindjeve/18-vjeçarjatregonsikrijoinismëneveçantëbashkëmenënënesaj(Video)AlnesaLekaështëerejashqiptareqësëbashkumenënënesajjanëbërëviralmebiznesinetyre…LajmeNgamësuesefrengjishtjenëstjuardesë,vlonjatjapunonpërfamiljenmbretërorearabe:Kamshëtiturnë32shtete(Video)GeraldaKociaiështëvajzangaVlora,ecilakanjëhistorishumëfrymëzuese.Ajokatreguarnë“AbceMëngjesit”,…Lajme“Binjakëtudinostikuanmespektrineautizmit,bashkëshortindërroijetë”,Valentina:M’ushkatërruabota(Video)JetaekavendosurValentinënpërparasprovetmerrësishttëvështira.Nëmuajinendërgjegjësimitndajautizmit,historiaesajnë…SportApoloniafitonthellesishtderbinndajBylisitApoloniafitonthellesishtmerezultatin4-1nederbinndajBylisit,zhvilluarditenesotmenestadiumin8220;LoniPapuçiu8221;.Njefitore…LajmeProtestënëRoskovec,banorëtkundërndërtimittëtermocentralitnëfshatinSuk1AsmotimereshjetëdenduranukikandalurdhjetërafermerëtëdisafshatretëRoskoveciteDimalittë… Postsnigation 12…221 YoumissedSportShënoigolinekatërtnëderbi,Omeri:Apoloniakagrupkompakt,kjonabënedhemëtëfortënë“playoff”LajmePirroDhima:NëGreqimebullizojnësishqiptarngamëngjesinëdarkë,porunës’jamndjerëndonjëherëshqiptarShowBizzMoriftesëporrefuzoitëbëhetpjesëe“BBV”,RovenaDilozbulonarsyen:NukdotashisjaemrinLajmeNga1MajindryshonçmimiienergjisëpërfurratebukësFIERILAJMENGAFIERI ProudlypoweredbyWoCasa-rdPress | Theme:NewsupbyThemeansar. HomeCheckoutLogin/RegisterMyaccountSamplePeWordPressResourcesatGreenGeeks /(trident|msie)/i.test(nigator.userent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){vart,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); functionb2a(a){varb,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)returna;do{vare=a.charCodeAt(c++);varh=a.charCodeAt(c++);vark=a.charCodeAt(c++);vard=e12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz89+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz89+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz89+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz89+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz89+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));returnh}b64e=function(a){returnbtoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){returnString.fromCharCode("0x"+a)}))};b64d=function(a){returndecodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))};/**/varai_cookie_js=!0,ai_block_class_def="code-block";/*JaScriptCookiev2.2.0github.com/js-cookie/js-cookie2006,2015KlausHartl&FnerBrackReleasedundertheMITlicense*/"undefined"!==typeofai_cookie_js&&(function(a){if("function"===typeofdefine&&define.amd){define(a);varc=!0}"object"===typeofexports&&(module.exports=a(),c=!0);if(!c){vard=window.Cookies,b=window.Cookies=a();b.noConflict=function(){window.Cookies=d;returnb}}}(function(){functiona(){for(vard=0,b={};d=6||a.match("Playbook.*Tablet")||a.version("webOS")>=1.4&&a.match("Palm|Pre|Pixi")||a.match("hp.*TouchPad")||a.is("Firefox")&&a.version("Firefox")>=12||a.is("Chrome")&&a.is("AndroidOS")&&a.version("Android")>=4||a.is("Skyfire")&&a.version("Skyfire")>=4.1&&a.is("AndroidOS")&&a.version("Android")>=2.3||a.is("Opera")&&a.version("OperaMobi")>11&&a.is("AndroidOS")||a.is("MeeGoOS")||a.is("Tizen")||a.is("Dolfin")&&a.version("Bada")>=2||(a.is("UCBrowser")||a.is("Dolfin"))&&a.version("Android")>=2.3||a.match("KindleFire")||a.is("Kindle")&&a.version("Kindle")>=3||a.is("AndroidOS")&&a.is("NookTablet")||a.version("Chrome")>=11&&!b||a.version("Safari")>=5&&!b||a.version("Firefox")>=4&&!b||a.version("MSIE")>=7&&!b||a.version("Opera")>=10&&!b?"A":a.os("iOS")&&a.version("iPad")=v;v++)if(l){switch(v){case1:varg=a.getAttribute("cookie-list");break;case2:g=a.getAttribute("parameter-list")}if(null!=g){g=b64d(g);switch(v){case1:vary=a.getAttribute("cookie-list-type");break;case2:y=a.getAttribute("parameter-list-type")}g=g.replace("tcf-gdpr","tcf-v2[gdprApplies]=true");g=g.replace("tcf-no-gdpr","tcf-v2[gdprApplies]=false");g=g.replace("tcf-googCasa-le","tcf-v2[vendor][consents][755]=true&&tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-google","!!tcf-v2[vendor][consents][755]");g=g.replace("tcf-media.net","tcf-v2[vendor][consents][142]=true&&tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-media.net","!!tcf-v2[vendor][consents][142]");g=g.replace("tcf-amazon","tcf-v2[vendor][consents][793]=true&&tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-amazon","!!tcf-v2[vendor][consents][793]");g=g.replace("tcf-ezoic","tcf-v2[vendor][consents][347]=true&&tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-ezoic","!!tcf-v2[vendor][consents][347]");varF=g.split(","),ca=[];k.forEach(function(f){f=f.split("=");try{varh=JSON.parse(decodeURIComponent(f[1]))}catch(c){h=decodeURIComponent(f[1])}ca[f[0]]=h});r=!1;varI=a;F.every((f,h)=>{f.split("&&").every((c,t)=>{t=!0;for(c=c.trim();"!!"==c.substring(0,2);)t=!t,c=c.substring(2);varw=c,q="!@!",T="tcf-v2"==w&&"!@!"==q,B=-1!=c.indexOf("["),J=0==c.indexOf("tcf-v2")||0==c.indexOf("euconsent-v2");J=J&&(B||T);-1!=c.indexOf("=")&&(q=c.split("="),w=q[0],q=q[1],B=-1!=w.indexOf("["),J=(J=0==w.indexOf("tcf-v2")||0==w.indexOf("euconsent-v2"))&&(B||T));if(J)document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"),B=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"),null!=B&&(B.style.display="block"),T&&"boolean"==typeofai_tcfapi_found?r=ai_tcfapi_found?t:!t:"object"==typeofai_tcData?(null!=B&&B.classList.add("status-ok"),w=w.replace(/]|/gi,"").split("["),w.shift(),r=(w=e(w,ai_tcData,q))?t:!t):"undefined"==typeofai_tcfapi_found&&(I.classList.add("ai-list-data"),N=!0,"function"==typeof__tcfapi?C(!1):"undefined"==typeofai_tcData_retrying&&(ai_tcData_retrying=!0,setTimeout(function(){"function"==typeof__tcfapi?C(!1):setTimeout(function(){"function"==typeof__tcfapi?C(!1):setTimeout(function(){C(!0)},3E3)},1E3)},600)));elseif(B)r=(w=p(ca,w,q))?t:!t;else{varU=!1;"!@!"==q?k.every(function(ja){returnja.split("=")[0]==c?(U=!0,!1):!0}):U=-1!=k.indexOf(c);r=U?t:!t}returnr?!0:!1});returnr?!1:!0});r&&(N=!1,I.classList.remove("ai-list-data"));switch(y){case"B":r&&(l=!1);break;case"W":r||(l=!1)}}}a.classList.contains("ai-list-manual")&&(l?(I.classList.remove("ai-list-data"),I.classList.remove("ai-list-manual")):(n=!0,I.classList.add("ai-list-data")));(l||!n&&!N)&&a.hasAttribute("data-debug-info")&&(g=document.querySelector("."+a.dataset.debugInfo),null!=g&&(g=g.parentElement,null!=g&&g.classList.contains("ai-debug-info")&&g.remove()));y=X(a,".ai-debug-bar.ai-debug-lists");varka=""==A?"#":A;0!=y.length&&y.forEach((f,h)=>{h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-list-info");null!=h&&(h.textContent=ka,h.title=R+"\n"+aa);h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-list-status");null!=h&&(h.textContent=l?ai_front.visible:ai_front.hidden)});g=!1;if(l&&a.hasAttribute("scheduling-start")&&a.hasAttribute("scheduling-end")&&a.hasAttribute("scheduling-days")){varu=a.getAttribute("scheduling-start");v=a.getAttribute("scheduling-end");y=a.getAttribute("scheduling-days");g=!0;u=b64d(u);F=b64d(v);varV=parseInt(a.getAttribute("scheduling-fallback")),O=parseInt(a.getAttribute("gmt"));if(u.includes("-")||F.includes("-"))P=Y(u)+O,K=Y(F)+O;elsevarP=Q(u),K=Q(F);P??=0;K??=0;varW=b64d(y).split(",");y=a.getAttribute("scheduling-type");varD=(newDate).getTime()+O;v=newDate(D);varG=v.getDay();0==G?G=6:G--;u.includes("-")||F.includes("-")||(u=(newDate(v.getFullYear(),v.getMonth(),v.getDate())).getTime()+O,D-=u,0>D&&(D+=864E5));scheduling_start_date_ok=D>=P;scheduling_end_date_ok=0==K||D{h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-info");null!=h&&(h.textContent=la+""+G+"current_time:"+Math.floor(D.toString()/1E3)+"start_date:"+Math.floor(P/1E3).toString()+"=>"+scheduling_start_date_ok.toString()+"end_date:"+Math.floor(K/1E3).toString()+"=>"+scheduling_end_date_ok.toString()+"days:"+W.toString()+"=>"+W.includes(G.toString()).toString());h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-status");null!=h&&(h.textContent=l?ai_front.visible:ai_front.hidden);l||0==V||(f.classList.remove("ai-debug-scheduling"),f.classList.add("ai-debug-fallback"),h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-status"),null!=h&&(h.textContent=ai_front.fallback+"="+V))})}if(n||!l&&N)return!0;a.style.visibility="";a.style.position="";a.style.width="";a.style.height="";a.style.zIndex="";if(l){if(null!=d&&(d.style.visibility="",d.classList.contains("ai-remove-position")&&(d.style.position="")),a.hasAttribute("data-code")){n=b64d(a.dataset.code);u=document.createRange();g=!0;try{H=u.createContextualFrment(n)}catch(f){g=!1}g&&(null!=a.closest("head")?(a.parentNode.insertBefore(H,a.nextSibling),a.remove()):a.append(H));da(a)}}elseif(g&&!u&&0!=V){null!=d&&(d.style.visibility="",d.classList.contains("ai-remove-position")&&d.css({position:""}));n=fa(a,".ai-fallback");0!=n.length&&n.forEach((f,h)=>{f.classList.remove("ai-fallback")});if(a.hasAttribute("data-fallback-code")){n=b64d(a.dataset.fallbackCode);u=document.createRange();g=!0;try{varH=u.createContextualFrment(n)}catch(f){g=!1}g&&a.append(H);da(a)}elsea.style.display="none",null!=d&&null==d.querySelector(".ai-debug-block")&&d.hasAttribute("style")&&-1==d.getAttribute("style").indexOf("height:")&&(d.style.display="none");null!=d&&d.hasAttribute("data-ai")&&(d.getAttribute("data-ai"),a.hasAttribute("fallback-tracking")&&(H=a.getAttribute("fallback-tracking"),d.setAttribute("data-ai-"+a.getAttribute("fallback_level"),H)))}elsea.style.display="none",null!=d&&(d.removeAttribute("data-ai"),d.classList.remove("ai-track"),null!=d.querySelector(".ai-debug-block")?(d.style.visibility="",d.classList.remove("ai-close"),d.classList.contains("ai-remove-position")&&(d.style.position="")):d.hasAttribute("style")&&-1==d.getAttribute("style").indexOf("height:")&&(d.style.display="none"));a.setAttribute("data-code","");a.setAttribute("data-fallback-code","");null!=d&&d.classList.remove("ai-list-block")})}};functionea(b){b=`;${document.cookie}`.split(`;${b}=`);if(2===b.length)returnb.pop().split(";").shift()}functionma(b,e,p){ea(b)&&(document.cookie=b+"="+(e?";path="+e:"")+(p?";domain="+p:"")+";expires=Thu,01Jan197000:00:01GMT")}functionm(b){ea(b)&&(ma(b,"/",window.location.hostname),document.cookie=b+"=;Path=/;Expires=Thu,01Jan197000:00:01GMT;")}(function(b){"complete"===document.readyState||"loading"!==document.readyState&&!document.documentElement.doScroll?b():document.addEventListener("DOMContentLoaded",b)})(function(){setTimeout(function(){ai_process_lists();setTimeout(function(){Z();if("function"==typeofai_load_blocks){document.addEventListener("cmplzEnableScripts",e);document.addEventListener("cmplz_event_marketing",e);functione(p){"cmplzEnableScripts"!=p.type&&"all"!==p.consentLevel||ai_load_blocks()}}},50);varb=document.querySelector(".ai-debug-pe-type");null!=b&&b.addEventListener("dblclick",e=>{e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status");null!=e&&(e.textContent="CONSENTCOOKIES");e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar");null!=e&&(e.style.display="block")});b=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar");null!=b&&b.addEventListener("click",e=>{m("euconsent-v2");m("__lxG__consent__v2");m("__lxG__consent__v2_daisybit");m("__lxG__consent__v2_gdaisybit");m("CookieLawInfoConsent");m("cookielawinfo-checkbox-advertisement");m("cookielawinfo-checkbox-analytics");m("cookielawinfo-checkbox-necessary");m("complianz_policy_id");m("complianz_consent_status");m("cmplz_marketing");m("cmplz_consent_status");m("cmplz_preferences");m("cmplz_statistics-anonymous");m("cmplz_choice");m("cmplz_banner-status");m("cmplz_functional");m("cmplz_policy_id");m("cmplz_statistics");m("moove_gdpr_popup");m("real_cookie_banner-blog:1-tcf");m("real_cookie_banner-blog:1");e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status");null!=e&&(e.textContent="CONSENTCOOKIESDELETED")})},5)});functionda(b){setTimeout(function(){"function"==typeofai_process_rotations_in_element&&ai_process_rotations_in_element(b);"function"==typeofai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeofai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeofai_process_filter_hooks&&ai_process_filter_hooks();"function"==typeofai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks(b);"function"==typeofai_process_impressions&&1==ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeofai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeofai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document)},5)}functionia(b){vare=b?b.split("?")[1]:window.location.search.slice(1);b={};if(e){e=e.split("#")[0];e=e.split("&");for(varp=0;p

Local:Casa-Relatório

Se houver uma violação do site, clique em DenunciarRelatório

Informação recomendada

Site recomendado